"Miroslav Biňas", "position" => "výskumný pracovník", "function" => "výskumný pracovník", "email" => "miroslav.binas[[at]]tuke[[dot]]sk", "phone" => "055/602 7071", "fax" => "055/63 301 15", "office" => "A539", "address" => "Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra počítačov a informatiky
Letná 9
042 00 Košice
Slovenská republika", "consultations" => "kedykoľvek po dohode e-mailom", "class" => array( "Počítačové siete a ich modely", "Objektovo orientované programovanie", "Administrácia OS Linux" ), "research" => array( "Distribuované systémy a distribuované výpočtové prostredia", "Ambient inteligence" ) ); ?>

Zaradenie:


Funkcia:

E-mail:

Telefón:

Fax:

Miestnosť:Adresa:


Konzultačné hodiny: 

Cvičenia z predmetov
    " . $data['class'][$i] . "\n"; ?>

Zameranie výskumu
    " . $data['research'][$i] . "\n"; ?>
Publikácie


Last updated: