Ing. Eva Chovancová, PhD.

Zaradenie:
Odborný asistent

Funkcia:
Vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Eva.Chovancova at tuke.sk
Telefón:
055/602 2676
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
17 - PC Centrum, PK6


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Utorok 9.10 - 10.40

Cvičenia z predmetov
  • Stavba počítačov
  • Logické systémy
  • Bezpečnosť v počítačových systémoch
  • Architektúry počítačových systémov
  • Bezpečnosť v internete
  • Princípy počítačového inžinierstva
Zameranie výskumu
  • Špecializované viacjadrové procesory pre akceleráciu spracovania dát
Členstvo
  • Člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) na KPI FEI TU Košice
Publikácie


Ďalšie záujmy


Last updated: