doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Zaradenie:
docent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Jan.Genci at tuke.sk
Telefón:
055/602 7641
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
Vysokoskolska 139B (nie UVT)


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  

Prednasky a cvičenia z predmetov
 • Operačné systémy (Cv)
 • Systémy riadenia bázy dát (Cv)
 • Pokrocile databazove technologie (Pr+Cv)
 • Smerovacie algoritmy v pocitacovych sietach (Pr+Cv)

Zameranie výskumu
 • Informačné systémy
 • Integrácia semiformálnych a formálnych (modelovo orientovaných) špecifikačných jazykov (UML, SA/SD, VDM, B špecifikácia)
 • Počítačová lingvistika

Členstvo

 • ACM - Association of Computer Machinery (od r. 2002)
 • Člen výkonného výboru EUNIS-SK
 • Slovenská informatická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky


Projekty

 • [2009-2011] Educational centers' network on modern technologies of local government, 144742-TEMPUS-1-2008-1-DETEMPUS-JPHES (ECESIS) - lokálny koordinátor za TU v Košiciach
 • [2008-2009] Zavedenie antiplagiátorských opatrení - štúdia uskutočniteľnosti. Centrálny projekt MŠ SR - koordinátor projektu
 • [2006-2008] KEGA 3/4174/06 Pokročilý systém pre hodnotenie vedomostí - koordinátor projektu
 • [2007-2008] Virtualizácia ekonomických agend. Rozvojový projekt MŠ SR - koordinátor projektu
 • [2006-2007] Spracovanie a aplikácia bezpečnostnej politiky II. Rozvojový projekt MŠ SR - koordinátor projektu
 • [2005-2006] Spracovanie a aplikácia bezpečnostnej politiky. Rozvojový projekt MŠ SR - koordinátor projektu
 • [2003-2004] VEGA 1/0377/03 Formálne špecifikácie diskrétnych systémov - riešiteľ
 • [2003-2005] Leonardo da Vinci projekt eEDUSER - vývoj e-learningového portálu - riadenie vývoja portálu
 • [2003-2004] Podpora riadenia na TU prostredníctvom OLAP technológií. Rozvojový projekt MŠ SR - koordinátor projektu
 • [2002-2004] VEGA Projekt 1/9026/02: Formálna špecifikácia životného cyklu softvérových systémov - riešiteľ
 • [2001-2002] Leonardo da Vinci projekt DEPSIS - lokálny koordinátor
 • [1999-2002] TEMPUS project ISTOFIM (koordinator) - IS ako prostriedok pre finanèné riadenie univerzity - koordinátor projektu
 • [1999-2001] VEGA 1/6191/99 Nová metodológia analýzy časovej dosiahnuteľnosti stavov v časovo-kritických systémoch - riešiteľ
 • [1999-2001] VEGA 1/6237/99 Projektovanie a riadenie informačných širokopásmových sieti: vývoj podporných informačnych systémov a zariadení - riešiteľ
 • [1999-2001] VEGA Projekt 1/6278/99 - Metódy a prostriedky tvorby distribuovaných programov s ich verifikáciou na distribuovanom systéme virtuálnej univerzity - riešiteľ
 • [1998-1999] TEMPUS project EXPO - riadenie vývoja IT kurzov
 • [1997-1998] Projekt TIP - Technológia integrácie projektov (Slovenské Telekomunikácie) - riešiteľ
 • [1996-1998] VEGA 1/3208/96 TER siete: časová analýza systémov reálneho času - riešiteľ
 • [1995-1996] VEGA 1/1688/95 Výskum metód a prostriedkov pre tvorbu distribuovaných informačných systémov so zameraním na netradičné informácie -riešiteľ
 • [1994-1996] VEGA 1/1685/94 Metódy a prostriedky efektívnej tvorby výkonných a spoľahlivých distribuovaných programov a systémov - riešiteľ
 • [1990-1996] Vývoj a implementácia slovenskej národnej podpory pre SCO UNIX a SCO ODT (komercionalizovaný)
 • [1990-1993] Projekt vývoja a implementácie slovenského korektora pravopisu (komercionalizovaný)
 • [1986-1987] Migrácia systému MRS z PMD-85 na PP-01


KnihyPublikácieLast updated: