prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

Zaradenie:
profesor

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Jan.Kollar at tuke.sk
Telefón:
055/602 2561
Fax:
055/602 2746
Miestnosť:
525B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Pondelok 13.00-14.00

Prednášky z predmetov
 • Funkcionálne programovanie
 • Formálne jazyky a prekladače
 • Modelovanie a generovanie softvérových architektúr
 • Paralelné programovanie
Zameranie výskumu
 • Návrh programovacích jazykov
 • Funkcionálne programovanie
 • Implementácia funkcionálnych jazykov
 • Softvérové jazykové inžinierstvo
 • Gramatická evolúcia softvéru
 • Paralelné a distribuované programovanie
 • Výpočty vysokého výkonu, MPI

Členstvo
 • člen Slovenskej informatickej spoločnosti
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
 • člen rezenzného kolektívu časopisu Journal of Electrical Engineering
 • člen rezenzného kolektívu časopisu Computers and Informatics
 • člen recenzného kolektívu medzinárodnej konferencie Domain-Specific Languages for  Software Engineering, Hawaii
 • predseda programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovak Republic
 • člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie EMES – Engineering of Modern Electrical Systems, Oradea, Romania
 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie ICETA – International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications, Košice, Slovak Republic


Projekty

 • [1980] Kollár, J.: Prevod programov z výpočtového systému vyššej  úrovne  na  ROBOTRON  KRS  4200.    Ústav elektrických strojov, Košice.
 • [1983] Kollár, J.: Prenos  súborov  z Tesla 200  na SM4-20.  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1983] Kollár, J.: Programový systém  pre meranie charakteristík motorov.  VÚES Košice.
 • [1983] Kollár, J: Programový systém pre  analýzu obrazov z diaľkového  prieskumu Zeme dru+zicou LANDSAT.  (medzinárodný program    INTERKOSMOS).  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1985] Kollár,J.: Kompilátor  jazyka AMDASM  29-C. SÚJV Dubna, ZSSR, (medzinárodný program HYPERON).
 • [1986] Kollár, J.: Databázový editor  a výpisový  program. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1988] Kollár, J.: Analýza optických  sústav. VÚKOV Prešov, ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1989] Kollár, J.: MICROCALC  -  funkcionálny  prostriedok pre programovanie v tabuľke. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1990] Kollár, J.: Meranie vnútornej  kvality biochemických vyšetrení. ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1990] Kollár, J.: Knižnica grafických procedúr pre ovládanie plottera HP7475A,  ÚVT UPJŠ Košice.
 • [1989-1994] Kollár, J.: Architektúry počítačov dataflow: „Programové prostriedky počítačov dataflow“. KPI FEI TU Košice.
 • [1998-2000] Kollár, J.: Funkcionálna špecifikácia a implementácia systémov reálneho času, Projekt VEGA No. 1/5265/98, KPI FEI TU Košice.
 • [2001-2003] Kollár, J.: Väzba procesného funkcionálneho jazyka na MPI, Projekt VEGA No. 1/8134/01, KPI FEI TU Košice.
 • [2004-2006] Kollár, J.: Špecifikácia a implementácia aspektov v programovaní, Projekt VEGA No. 1/1065/04, KPI FEI TU Košice
 • [2007-2009] Kollár, J.: Aspektovo orientovaná evolúcia zložitých softvérových systémov, Projekt VEGA No. 1/4073/07, KPI FEI TU Košice
 • [2007-2009] Kollár, J.: Zavádzanie moderných technológií a inovácia náplne predmetov pre externú formu študijného programu Informatika, Projekt Kega č. 3/5244/07, KPI FEI TU Košice
 • [2008-2010] Kollár, J.: Evolúcia softvéru na základe adaptácie jazyka, Projekt slovensko-slovinskej medzivládnej vedeckotechnickej spolupráce, APVV SK-SI-0004-08
 • [2010-2011] Kollár, J.: Princípy a metódy sémantického obohacovania a adaptácie znalostných jazykov pre automatizovaný vývoj softvéru, Projekt VEGA No. 1/0015/10, KPI FEI TU Košice
 • [2011-2012] Kollár, J.: Jazykové vzory v evolúcii doménovo-špecifických jazykov, Projekt slovensko-slovinskej medzivládnej vedeckotechnickej spolupráce, Projekt APVV SK-SI-0003-10
 • [2011-2013] Kollár, J.: Platforma pre integráciu študijných materiálov a nástrojov používaných v procese výučby, Projekt KEGA č. 021TUKE-4/2011, KPI FEI TU Košice


Knihy[1994]
[1999]
[2001]
[2002]
[2003]

[2009]
[2009]


 • [1994] Kollár J.: Funkcionálne programovanie. KPI FEI TU Košice, Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1994, vysokoškolská učebnica, ISBN 80-88786-14-2, 165pp.
 • [1999] Kollár, Ján: Paralelné programovanie.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1999, monografia, ISBN 80-88964-14-8, 96pp.
 • [2001] Ján Kollár, Zděnek Havlice: Technológia jazykových systémov. Academic Press elfa s.r.o, Košice, 2001, monografia, ISBN 80-89066-12-7, 190pp.
 • [2002] Kollár, Ján: Návrh a interpretácia programovacích jazykov.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2002, vysokoškolská učebnica, ISBN 80-89066-48-8, 94pp.
 • [2003] Kollár Ján: Metódy a prostriedky pre výkonné paralelné výpočty. Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2003, Edícia monografií FEI TU v Košiciach, 110 pp., ISBN 80-89066-70-4
 • [2009] Kollár Ján: Prekladače, Vydanie 1., Košice, elfa, s.r.o., 2009, 309 pp., ISBN 978-80-8086-121-6
 • [2009] Kollár Ján: Funkcionálne programovanie, Vydanie 1., Košice, elfa, s.r.o, 2009, 256 pp., ISBN 978-80-8086-116-2
Publikácie
Last updated: