Ing. Štefan Korečko, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Stefan.Korecko at tuke.sk
Telefón:
055/602 2518
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
533A


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Štvrtok  9:40-10:40

Cvičenia z predmetov
 • Formálne špecifikácie systémov
 • Strojovo-orientované jazyky
 • Formálne jazyky a automaty
 • Teoretická informatika
 • Znalostné systémy
 • Modelovanie a simulácia
 • Systémy CAD

Zameranie výskumu
 • Formálne metódy špecifikácie, verifikácie a vývoja diskrétnych systémov (Petriho siete, B-Metóda, procesné algebry)
 • Integrácia formálnych a semiformálnych metód
 • Modelovanie a simulácia systémov s diskrétnymi udalosťami
 • Vizualizácia systémov vyvinutých pomocou formálnych metód

Členstvo
 • člen SSAKI (Slovenská Spoločnosť pre Aplikované Kybernetiku a Informatiku)
 • člen CSSS (Česká a Slovenská Spoločnosť pre Simuláciu)
 • člen organizačných výborov medzinárodných vedeckých konferencií ECI'2006, CSE'2008, Informatics'2009 a CSE'2010


PublikácieLast updated: