Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Zaradenie:
vysokoškolský učiteľ

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Miroslav.Michalko at tuke.sk
Telefón:
055/602 7080
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
A539 (5. poschodie, hl. budova)


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Piatok 9:00-11:00

Cvičenia z predmetov
 • Počítačové siete (zast. prednášky)
Zameranie výskumu
 • Videostreamingové technológie
 • (Mobilné) doručovanie multimediálneho obsahu
Projekty
 • LLP-LdV/TOI/2007/LV/003 (2008 - 2009) - Computer based Exercise Generation and Evaluation System for mathematics, physics and chemistry subjects, Lifelong Learning Programme 2007-2013, Leonardo da Vinci
 • 28051 eMAPPS.com (2005 - 2008), 6. Rámcový program EC, Motivating Active Participation of Primary Schoolchildren in Digital Online Technologies for Creative Opportunities through Multimedia, Koordinujúca inšt.: Cross Czech a.s., Česká republika
 • 016015 PRO_NMS (2005 – 2007), 6. Rámcový program EC, http://pronms.cnl.tuke.sk/ , SSA projekt, Koordinujúca inštitúcia: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • 016020 ATVN-EU-GP (2005 - 2006), 6. Rámcový program EC, Academic Internet television Network Showcases the best of good practice, 6. Rámcový program EC, SSA projekt, 016020 ATVN-EU-GP, http://atvn.cnl.tuke.sk/, Koordinujúca inšt.: National Institute of Telecommunications, Poľsko
 • Tempus IB_JEP-26152-2005, „Adaptive Information and Communication Technologies for Education of Visually Impaired Students in Ukraine
 • VEGA 1/1004/09, Optimalizácia prenosu informácií multimediálneho charakteru na báze formálnych metód
 • VEGA 1/0525/08, Methods of efective multimedia delivery: development of new generation multimedia services
 • VEGA 1/2175/05, Evaluation of operational parameters in broadband communication infrastructures: research of supporting platforms
 • KEGA 3/3121/05, Network of virtual laboratory for real system control
Publikácie


Ďalšie záujmy


Last updated: