prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.

Zaradenie:
profesorka

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Valerie.Novitzka at tuke.sk
Telefón:
055/602 4182
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
140B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:   Štvrtok 09.00-11.00, miestnosť B140 - Vysokoškolská

Prednášky/Cvičenia z predmetov
 • Logika pre informatikov
 • Sémantika  programovacích jazykov
 • Teória typov

Zameranie výskumu
 • Kategorické štruktúry
 • Lineárna logika
 • Teória programovania
 • Teória typov

Študenti doktorandského štúdia

Ing. Peter Prazňák
Ing. Pavol Macko
Ing. Emília Demeterová
Ing. Martina Benčková

Absolventi doktorandského štúdia

Ing. William Steingartner, PhD.
Ing. Daniel Mihályi, PhD.
Ing. Anita Verbová, PhD.
Ing. Marián Jenčik, PhD.
Ing. Martina Ľaľová, PhD.

Projekty
 • Projekt z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV-2009/2.1/02-SORO, ITMS projektu 26220120030: Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, 2010-2013, - riešiteľ
 • Projekt Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ, ITMS projektu 26220220123: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí, 2010-2013 - riešiteľ
 • KEGA projekt No. 050-023TUKE-4/2010 Kategorické štruktúry a ich aplikácie v informatike, 2010-2010 - vedúci riešiteľ
 • VEGA projekt No. 1/0175/08 Behaviorálne kategorické modely pre zložité programové systémy, 2008-2010 - vedúci riešiteľ
 • VEGA projekt No. 1/2181/05 Matematická teória programovania a jej aplikácia v metódach stochastického programovania, 2005-2007 - vedúci riešiteľ
 • VEGA projekt No. 1/4010/97 Formálne metódy vývoja dokázateľne korektných programov písaných vo funkcionálnych programovacích jazykoch, 1997-1999 - vedúci riešiteľ
Knihy

[2010]
 • Mihályi Daniel, Novitzká Valerie: Princípy duality medzi konštruovaním a správaním programov, Equilibria, 2010, monografia, ISBN 978-80-89284-58-0
PublikácieLast updated: