Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Slavomir.Simonak at tuke.sk
Telefón:
055/602 3021
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
511B


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Štvrtok 09.10-10.40

Prednášky z predmetov
 • Údajové štruktúry a algoritmy
 • Asembler
Cvičenia z predmetov
 • Údajové štruktúry a algoritmy
 • Asembler
 • Programovanie

Zameranie výskumu
 • Formálne metódy pre návrh a analýzu diskrétnych systémov (Petriho siete, procesné algebry, B AMN)
 • Integrácia formálnych metód
 • Implementácia transformácií formálnych metód
Témy záverečných prác

Členstvo

 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
 • člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Electronic Computers and Informatics, Košice-Herľany, Slovak Republic

Knihy

Programové prostriedky pre tvorbu dokumentov, tabuľkové výpočty a sieťové služby Programovacie techniky
[2000] [2010]
 • Šimoňák Slavomír, Tomášek Martin, Vokorokos Liberios: Programové prostriedky pre tvorbu dokumentov, tabuľkové výpočty a sieťové služby, Košice, elfa, s. r. o., 2000, 186 pp., ISBN 80-88964-42-3
 • Hudák Štefan, Šimoňák Slavomír: Programovacie techniky, Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, 2010, 220 pp., ISBN 978-80-553-0531-8

Publikácie
Last updated: