Ing. William Steingartner, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
William.Steingartner at tuke.sk
Telefón:
055/602 4148
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
C159 (V4)


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:
 • Streda 07.30-09.00
 • Štvrtok 07.30-09.00

Oznam
Opravný zápočet z predmetu Údajové štruktúry a algoritmy bude dňa 03.01.2014 o 10.00 v miestnosti V4-V002 (Vysokoškolská 4).


Cvičenia z predmetov
 • Sémantika programovacích jazykov
 • Logika pre informatikov
 • Údajové štruktúry a algoritmy
 • Úvod do programovania a sietí
 • Programovanie
 • Princípy programovacích jazykov
 • Počítačová grafika
 • Operačné systémy
Zameranie výskumu
 • Teória toposov
 • Lineárna a modálna logika
 • Teória programovania
 • Sémantika programovacích jazykov
Členstvo
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) na KPI FEI TU Košice
 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie Central European Conference on Information and Intelligent Systems - CECIIS'2011
 • člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie INFORMATICS'2011
 • predseda organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie INFORMATICS'2009
 • člen organizačného výboru vedeckej konferencie SCYR'2007
Projekty
 • VEGA projekt No. 1/2181/05 Matematická teória programovania a jej aplikácia v metódach stochastického programovania, 2005-2007
 • VEGA projekt No. 1/0175/08 Behaviorálne kategorické modely pre zložité programové systémy, 2008-2010
Publikácie


Ďalšie záujmy


Last updated: