Ing. Csaba Szabó, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Csaba.Szabo at tuke.sk
Telefón:
055/602 4120
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
139B (v budove V4)


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Po dohode e-mailom

Prednášky z predmetov
 • Databázové systémy
 • Programovanie

 • Cvičenia z predmetov
  • Databázové systémy
  • Objektové programovanie
  • Počítačová grafika
  • Systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác
  • Technológie budovania informačných systémov I.
  • Technológie budovania informačných systémov II.
  • Technológie budovania informačných systémov III.
  • Technológie softvérových projektov II.
  • Úvod do programovania a sietí

  Ostatné predmety
  • Semestrálne projekty, inžinierske a bakalárske diplomové práce

  Zameranie výskumu
  • Evolučný vývoj softvéru a testov
  • Informačné systémy a webové služby
  • Popis správania softvéru
  • Testovanie a hodnotenie softvéru

  Členstvo
  • Člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI)

  Vedecké a odborné publikácie
  Sobota Branislav, Perháč Ján, Straka Marek, Szabó Csaba: Aplikácie paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov, prvé, Košice, elfa, 2009, edícia monografií, 178 pp., ISBN 978-80-8086-103-2
  Sobota Branislav, Korečko Štefan, Látka Ondrej, Szabó Csaba, Hrozek František: Riešenie úloh spracovania rozsiahlych grafických údajov v prostredí paralelných počítačových systémov, 1., Košice, UK-TU Košice, 2012, 384 pp., ISBN 978-80-553-0864-7
  Prispievateľ do slovníka (uvedený ako reviewer pre slovenský jazyk): Multilingual dictionary of artificial intelligence, Zdenek Broz (Author), Petr Dostal (Author), Salem Abdel-Badeeh (Editor), eISBN: 978-80-7204-801-4, Publisher: CERM (July 1, 2012), Sold by: Amazon Digital Services, Inc.
  Samuelis, L. et al., Software Testing Fundamentals: Introduction to Software Verification Theory, Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2013.

  Projekty
  • [2011-2012] KEGA Projekt 040TUKE-4/2011: Moderné softvérové inžinierstvo vo výučbe - návrh štruktúry a realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva pre inžinierske informatické programy technických univerzít
  • [2009-2011] VEGA Projekt 1/0646/09: Riešenie úloh spracovania rozsiahlych grafických údajov v prostredí paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov
  • [2008-2010] VEGA Projekt 1/0175/08: Behaviorálne kategorické modely pre zložité programové systémy
  • [2008] VEGA Projekt 1/0350/08: Životný cyklus a architektúry programových systémov založené na znalostiach
  • [2008] VEGA Projekt 1/3136/06: Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov
  • [2005-2007] VEGA Projekt 1/2176/05: Technológie podporujúce životný cyklus distribuovaných systémov na báze agentov a komponentov
  • [2003-2004] VEGA projekt 1/9026/02: Formálna špecifikácia procesov životného cyklu softvérových systémov

  Publikácie za posledných 5 rokov

  $akt_rok-5; $rok-- ) { $cc = file_get_contents("http://hornad.fei.tuke.sk:8180/epc/lists/htmllist.jsp?login=szabo&language=sk&year=$rok"); if (preg_match("/ol/",$cc)) { echo "$rok"; echo file_get_contents("http://hornad.fei.tuke.sk:8180/epc/lists/htmllist.jsp?login=szabo&language=sk&year=$rok"); }//include "http://hornad.fei.tuke.sk:8180/epc/lists/htmllist.jsp?login=szabo&language=sk&year=$rok"; } ?>

  Last updated: