Katedra počítačov a informatiky
 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
SLOVENSKO
 
 

tel. (+42 95) 63 353 13, sekretariát: 602 2576
fax. (+42 95) 63 301 15
 
 

Kontakt: www-kpi-admin@oko.fei.tuke.sk                           Posledná úprava: 14. máj 1999