Košice
Technická univerzita Košice
Informácie o katedre
Výchovno - vzdelávacia činnosť
Vedecko - výskumná činnosť
Kontaktná adresa
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra počítačov a informatiky
Charakteristika pedagogického procesu
Štúdijný odbor
Doktorandské štúdium