Koąice
Technická univerzita Koąice
Informácie o katedre
Výchovno - vzdelávacia činnos»
Vedecko - výskumná činnos»
Kontaktná adresa
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra počítačov a informatiky
Charakteristika V-V činnosti
Výskumné úlohy
Planovane projekty