Personálna obsadenie katedry

 

Kategória:

E-mail adresa:

WWW-adresa:

Profesori:

 

 

Prof. Ing. Milan JELŠINA, CSc. - vedúci katedry

jelsinam@tuke.sk

http://hron.fei.tuke.sk/~jelsinam

Prof. Ing. Milan KROKAVEC, CSc. - zástupca vedúceho katedry

krokavem@tuke.sk

 

Prof. Ing. Štefan HUDÁK, DrSc. - člen Rady katedry pre vedu a zahraničné styky

hudak@tuke.sk

 

 

 

 

Docenti:

 

 

Doc. Ing. Ján BAČA, CSc. - vedúci oddelenia PPS

bacaj@tuke.sk

http://hornad.fei.tuke.sk/~bacaj

Doc. Ing. Ján KOLLÁR, CSc. - vedúci oddelenia TI

kollarj@tuke.sk

http://www.tuke.sk/kollarj

Doc. Ing. Milan ŠUJANSKÝ, CSc. - člen Rady katedry pre informatizáciu

milan.sujansky@tuke.sk

 

Doc. Ing. Zdeněk HAVLICE, CSc. - vedúci oddelenia IDS

havlice@tuke.sk

http://hornad.fei.tuke.sk/~havlice

 

 

 

Odborní asistenti:

 

 

Ing. Ján ÁBEL

Jan.Abel@tuke.sk

 

Ing. Milan GAČKO

mig@tuke.sk

 

Ing. Ján GENČI

genci@tuke.sk

 

Ing. Milan HAULIŠ

Milan.Haulis@tuke.sk

 

Ing. Frantiąek JAKAB

jakabf@tuke.sk

 http://www.atm.tuke.sk/521/clenovia/jakab.html 

Ing. Peter KNIEŽA

knieza@tuke.sk

 

Ing. Peter KRAHULÍK

krahulik@tuke.sk

 

RNDr. Valéria NOVITZKÁ, CSc.

novitzka@tuke.sk

 

Ing. Marek PARALIČ

paralicm@tuke.sk

 http://www.tuke.sk/paralicm 

Ing. Ondrej PLOŠČICA

Ondrej.Ploscica@tuke.sk

 

Ing. Igor SIVÝ, CSc.

Igor.Sivy@tuke.sk

 

Ing. Branislav SOBOTA, PhD. - vedúci oddelenia IT

sobota@tuke.sk

 

Ing. Stanislav ŠUBA - vedúci katedrových laboratórií

Stanislav.Suba@tuke.sk

 

Ing. Henrieta TELEPOVSKÁ

telep@tuke.sk

 

Ing. Vasiľ VANČÍK

vancikv@tuke.sk

 

Ing. Liberios VOKOROKOS

vokoroko@tuke.sk

 

 

 

 

Vedecko-výskumní pracovníci:

 

 

Ing. Martin ANTES

antes@hron.fei.tuke.sk  

 

Daniel MIHÁLYI

mihalyi@tuke.sk

 

Ing. Marek STRAKA

straka@hron.fei.tuke.sk

 

 

 

 

Doktorandi:

 

 

Ing. Rastislav ANTALÍK

antalik@tuke.sk

 

Ing. Vladimír BEZEK

 

 

Ing. Martin GROFČÍK

 

 

Ing. Vladimír CHLADNÝ

chladnyv@hron.fei.tuke.sk  

 

Ing. Radovan JANOŠO

janoso@tuke.sk

 

Ing. Martin JÁNSKY

Martin.Jansky@tuke.sk

 

Ing. Marek LEGNAVSKÝ

Marek.Legnavsky@tuke.sk

 

Ing. Róbert NOVÁK

novakro@tuke.sk

 

Ing. Miloslav ŠIMOŇÁK

simonak@tuke.sk

 

Ing. Miloslav ŠTOFFA

 

 

Ing. Martin TOMÁŠEK

tomasekm@tuke.sk

 

Ing. Martin VALIGURSKÝ

valigurs@hron.fei.tuke.sk

 

 

 

 

Pracovníci THP:

 

 

Roman IVANČÍK

ivancik@tuke.sk

 

Jozef NIGUT

 

 

Kristína REPKOVÁ

 

 

Emília SIDÁROVÁ

 

 

Dagmar SOBOTOVÁ

 

 

Jozef ŠEFČÍK

 

 

Helena ŠVARCOVÁ (Ľubica SOVOVÁ)