Výuka pre iné odbory

KPI vyučuje pre jednotlivé študijné odbory okrem odboru VI a I nasledujúce predmety informatiky na FEI :

Spoločné pre všetky odbory : 2 predmety (1.roč)

    -3 predmety (2.roč)

    -5 predmetov (3.roč)

    -2 predmety (5.roč)

    -5 predmetov (3.roč bakalár.štúdium)

Odbor Technológie elektroniky :

    - 2 predmety (3.roč)

    - 1 predmet (4.roč)