Výuka zahraničných študentov

V odbore Výpočtová technika a informatika vykonáva KPI výučbu v anglickom jazyku aj pre zahraničných študentov. Títo študenti prichádzajú na katedru ako bakalári a pokračujú v inžinierskom štúdiu, ktoré končí vypracovaním diplomovej práce a vykonaním štátnych záverečných skúšok. Formálne študenti nastupujú do 7. semestra a postupne absolvujú tieto predmety :

7. semester :

Teória informatiky

Systémy CAD

Programovací jazyk C

8. semester :

Znalostné pošítače

Optoelektronické systémy

Konštrukcia počítačov

Počítačové siete

9. semester :

Komunikačné systémy

VLSI procesory

Komunikácia s prostredím

Paralelné počítačové systémy

10. semester :

Vypracovanie diplomovej práce a vykonanie štátnych záverečných skúšok