GRAPHICS | TEXT

Úvod
Základné pojmy
Adresovanie pamäti
Adresovanie v Assembleri
Prerušenie
Zásobník
Inštrukčný súbor procesora
Základy programovania
Direktívy, konštanty...
Pseudoinštrukcie
Textový režim
Procedúry
Makrá
Literatúra