PC-REVUE

Ak ste sa ešte doteraz nestretli s týmto časopisom, tak vedzte, že ide o prvý slovenský počítačový časopis unás. Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese pcrevue@internet.sk Tento časopis najdete tiež na internetovskej stránke http://www.pcrevue.sk