Databáza

4GL

SQL

SPL

Systémový katalóg

Dátové typy

Príklady

Odkazy