Táto stránka vzikla ako semestrálny projekt v rámci predmetu Semestrálny projekt I. Účelom tejto webovej stránky nie je nahradiť manuály k databázovému serveru INFORMIX DYNAMIC SEVER 2000! Stránka má za úlohu pomôcť pri výuke predmetu Databázové systémy v treťom ročníku na odbore VTI. Budeme radi keď, nám napíšete Vaše pripomienky, ktorými skvalitníte aj obsah tejto stránky. Preto Vás chceme vyzvať k tomu, aby ste nám posielali aj upozornenia a pripomienky.

Autori projektu

Zadávateľ projektu :

Ing. Henrieta Telepovská

E-mail 

Autori projektu :

Mikuláš Kankula

 Eva Wilková

 Peter Hamrák

E-mail