Zoznam súčasných interných a externých doktorandov katedry

Predpoklady pre doktorandské štúdium: znalosť anglického jazyka, schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane intenzívnej publikačnej činnosti.

Každý študent doktorandského štúdia je zapojený do riešenia projektu vedeckého výskumu a v prípade internej formy (3 roky) je členom katedry s pedagogickým pôsobením v rozsahu 4 hodín týždenne.

Externá forma doktorandského štúdia trvá 5 rokov.

Dňa 22. novembra 2007 sa uskutočnil seminár Informatika ako veda. Elektronická forma prezentácií prednášajúcich a zborníka  je sprístupnená.

Témy doktorandského štúdia