Katedra počítačov a informatiky od akademického roku 2008/2009 poskytuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu v nasledujúcich študijných programoch: