Katedra bola založená pred 40 rokmi ako prvé pracovisko zaoberajúce sa vedou o počítačoch na východnom Slovensku.

Vedúci katedry

1964-1971 prof. Jindřich Spal
1971-1989 prof. Milan Jelšina
1989-1991 doc. Štefan Fedák
1991-2003 prof. Milan Jelšina
 od r. 2003 prof. Ján Kollár