Projekty sú orientované na výskum nových metód programovania, špecifikácie a implementácie zložitých distribuovaných softvérových a hardvérových systémov, atď., so zameraním na vývoj nových programovacích jazykov, prostriedkov pre softvérové inžinierstvo, sieťových prepojení a počítačových architektúr.

Zoznam projektov Katedry počítačov a informatiky na začiatku roka 2007 je uvedený   na tejto stránke.