Vedúci katedry: 
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

Zástupca vedúceho katedry:    doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
Vedúci výskumných oddelení:
             Ing. Jaroslav Porubän, PhD.Ing. Marek Paralič, PhD.
             Ing. Henrieta Telepovská, PhD.Ing. František Jakab, PhD.

Adresa katedry:
           Technická univerzita v Košiciach
           Fakulta elektrotechniky a informatiky
           Katedra počítačov a informatiky
           Letná 9
042 00  Košice
           Slovenská republika

Sekretariát: Helena Švarcová
Tel.: 055/63 353 13, Fax: 055/602 2746
E-mail: KPI FEI TU v Košiciach