Na katedre sú nasledujúce výskumné oddelenia:
  • Oddelenie informatiky
  • Oddelenie softvérového inžinierstva
  • Oddelenie informačných systémov
  • Oddelenie počítačového inžinierstva
Členovia výskumných oddelení a zameranie výskumu

Publikácie sa nachádzajú na osobných stránkach.