Zamestnanci katedry Konzultačné hodiny pre študentov sú uvedené na osobných stránkach učiteľov a výskumných pracovníkov.