Ing. Norbert Ádám, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vedúci Laboratória počítačových
architektúr a bezpečnosti
E-mail:
Norbert.Adam at tuke.sk
Telefón:
055/602 2839
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
č.d 22 - PC Centrum, PK 6


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Štvrtok 14.00-15.00

Cvičenia z predmetov
 • Architektúry počítačových systémov
 • Bezpečnosť v počítačových systémoch
 • Paralelné počítačové systémy
 • Princípy počítačového inžinierstva

Zameranie výskumu
 • Paralelné architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
 • Navrhovanie, simulácia a hodnotenie výkonnosti paralelných počítačových architektúr

Členstvo
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'14
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'13
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'12
 • člen Organizačného výboru konferencie INES'11
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'11
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'10
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'09
 • predseda Organizačného výboru konferencie SAMI'08
 • predseda Organizačného výboru konferencie SAMI'07
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'06
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'05
 • člen Organizačného výboru konferencie YBERC'05
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku

Projekty
 • Grantové projekty VEGA:
  • No. 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“ - zástupca
Knihy
[2004]
[2005]
[2008]
 • Milan Jelšina a kol.: Architektonické riešenie počítačového systému DATA FLOW KPI. Elfa, s.r.o, Košice, 2004, p. 214. ISBN 80-89066-86-0.
 • Milan Jelšina, Milan Hauliš, Miloš Dzuriak, Norbert Ádám: Architektúry počítačových systémov: technické prostriedky, praktiká. Elfa, s.r.o, Košice, 2005, p. 224. ISBN 80-8086-021-1.
 • Liberios Vokorokos a kol.: Princípy počítačového inžinierstva. Elfa, s.r.o., Košice, 2008, p. 322. ISBN 978-80-8086-075-2.

PublikácieLast updated: