Ing. Norbert Ádám, PhD.

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Norbert.Adam@tuke.sk
Telefón:
055/602 3179
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
PC 10 - PC Centrum, PK 6


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Štvrtok 13.00-14.00

Cvičenia z predmetov
 • Architektúry počítačových systémov
 • Logické systémy
 • Paralelné počítačové systémy
 • Princípy počítačového inžinierstva

Zameranie výskumu
 • Paralelné architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
 • Navrhovanie, simulácia a hodnotenie výkonnosti paralelných počítačových architektúr

Členstvo
 • Predseda organizačného výboru konferencie SAMI'08
 • Predseda organizačného výboru konferencie SAMI'07
 • Člen organizačného výboru konferencie SAMI'06
 • Člen organizačného výboru konferencie SAMI'05
 • Člen organizačného výboru konferencie YBERC'05

Projekty
 • Grantové projekty VEGA:
  • No: 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“ - zástupca

PublikácieLast updated: 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika