Anton Baláž

Zaradenie:
odborný asistent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
anton.balaz at tuke.sk
Telefón:
055/602 2662
Miestnosť:
PC 28


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Streda 09.00-10.00

Cvičenia z predmetov
  • Úvod do programovania a sietí
  • Operačné systémy
  • Princípy počitačového inžinierstva
  • Bezpečnosť v Internete
  • OpenView a administrácia operačného systému HP Unix I a II

Zameranie výskumu
  • Systémy detekcie prienikov
  • Bezpečnosť informačných systémov


PublikácieLast updated: