doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.

Zaradenie:
docent

Funkcia:
vysokoškolský učiteľ
E-mail:
Milan.Sujansky@tuke.sk
Telefón:
055/602 2119
Fax:
055/63 301 15
Miestnosť:
530A


Adresa:
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra počítačov a informatiky

Letná 9

042 00  Košice

Slovenská republikaKonzultačné hodiny:  Piatok 7.30-9.00

Prednášky z predmetov
  • Modelovanie a simulácia
  • Počítačová grafika I.
  • Počítačová grafika II.
  • Systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác

Zameranie výskumu
  • Modelovanie a simulácia systémov
  • Návrh systémov CAD (systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác).

PublikácieLast updated: 

Copyright © KPI FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika