INFORMÁCIE


Požiadavky na zaradenie ďalších informácií zo starej na túto stránku posielajte D. Mihályimu:  mailto:Daniel.Mihalyi@tuke.sk
 

Posledná zmena: 
webmaster: www-kpi-admin@oko.fei.tuke.sk