adresa: Katedra počítačov a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9 
042 00 Košice
telefón: 055 / 63 353 13
fax: 055 / 63 301 15
www: http://hornad.fei.tuke.sk/kpi/
konferencia: ECI´2004


Vedúci katedry:
doc. Ing. Ján Kollár, CSc. *

Tajomník katedry:
Kristína Repková *
Sekretariát katedry:
Helena Švarcová *

Posledná zmena: 
webmaster: www-kpi-admin@oko.fei.tuke.sk