VÝSKUM NA KATEDRE

Výskum na Katedre počítačov a informatiky je orientovaný na tieto vedeckovýskumné oblasti:


Výskumné projekty:


Medzinárodná spolupráca:

Katedra počítačov a informatiky je garantom nasledujúcich vedných odborov:

25-21-9 Computer tools and systems (prof. Jelšina, prof. Hudák)
25-31-9 Programming and information systems (prof. Krokavec, doc. Kollár, doc. Šujanský)

Posledná zmena: 
webmaster: www-kpi-admin@oko.fei.tuke.sk