PRACOVNÍCI KATEDRY
 

Meno a priezvisko     e-mail
Miestnosť
Tel: 602+klapka
*   Pracovníci Katedry počítačov a informatiky

*  Pedagogickí pracovníci katedry 

 * Profesori a docenti


Profesori
prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.  *
531-A
2525
prof. Ing. Milan Jelšina, CSc.  *
531-B
2567
prof.. Ing. Milan Krokavec, CSc.  *
529-B
2565
Docenti
doc. Ing. Ján Bača, CSc.  *
537-B 2573
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.  *
532-B
2568
doc. Ing.Ján Kollár, CSc.  *
541-B
2577
doc. Ing. Milan Šujanský CSc.  *
530-A
2119, 5151
prof. Ing. Liberios Vokorokos PhD.  * PC Centrum
4005Odborní asistenti
Ing. Rastislav Antalík  *
139-B
4316
Ing. Ján Genči  *
139-B
4316, 5138
Ing. Milan Hauliš  *
530-B
2566
Ing. Vladimír Chladný     *
135-B
4120
Ing. František Jakab  *
537-B
2573, 3213
RNDr.Valerie Novitzká, CSc.  *
140-B 4182
Ing.Marek Paralič, Phd.  *
511-B 2550
Ing.Ondrej Pločica  *
137-B 4313, 5150
Ing. Jaroslav Porubän *
133-B
4179
Ing. Ladislav Samuelis, CSc.  *
137-B 4313
Ing. Igor Sivý, CSc.  *
135-B 4120, 3213
Ing. Branislav Sobota, PhD.  *
527-B 2563
Ing. Slavomír Šimoňák  *
533-A 2518, 3178
Ing. Stanislav Šuba  *
530-B 2566
Ing. Marek Straka   *
533-A
2518
Ing. Henrieta Telepovská  *
532-B 2568
Ing. Martin Tomášek  *
511-B 2550, 3178
Ing. Peter Václavík  *
133-B
4179
Ing.Vasiľ Vančík  *
527-B 2563
Výskumní pracovníci
Ing. Miloš Dzuriak   *
511-B
2550
Ing. Štefan Korečko  *
533-A
2518
Daniel Mihályi  *
534-A
2527
*   Interní doktorandi

Ing. Norbert Ádám  *
PC Centrum
3179
Ing. Ľubomír Fašianok  * 533-A
2518
Ing. Juraj Giertl * 539-A
2500
Ing. Pavel Novotný  *
539-A
2500
Ing. Slavomír Petrík  *
PC Centrum
3178
Ing. Csaba Szabó * 539-A
2500
Ing. Miroslav Vidiščák *
135-B
4120


Technicko-hospodárski pracovníci
Karol Hobor
525-B 2561
Roman Ivančík  *
534-A 2527
Kristína Repková  *
540-B 2576
Emília Sidárová  *
526-B 2562
Dagmar Sobotová  *
526-B 2562
Jozef Šefčík  *
534a-A 2546
Helena Švarcová  *
540-B 2576*   Externí doktorandi

Ing. Martin Antes *

Ing. Samer Bara * 539-A 2500
Ing. Mikuláš Cserge *

Ing. Martin Grofčík *

Ing. Dezider Guspan * ÚVT

Ing. Martin Huňady *

Ing. Gabriela Janočková * ÚVT

Ing. Mohamad Khalil Masoud * 533-A
2518
Ing. Samer Khouri  *


Ing. Eugen Molnár *

Ing. Milan Roško


Ing. Peter Šurin *

Ing. Jana Trelová * PC Centrum
3180
Ing. Marek Vysoký *

Ing. Cyril Závadský *


Posledná zmena:  January 1, 1970 GMT 07/02/2003
webmaster: www-kpi-admin@oko.fei.tuke.sk