DBS-otázky

1.       Architektúra a funkcie SRBD.

2.       Databázové jazyky - rozdelenie, charakteristika.

3.       Primárna organizácia dát.

4.       Indexová organizácia súborov.

5.       B-stromy, B+-stromy.

6.       Entitno-relačné modelovanie reality.

7.       Relačný model.

8.       Podmienky v ERM.

9.       Zabezpečenie integritných podmienok.

10.   SQL

11.   Relačná algebra.

12.   Normalizácia - 1NF, 2NF, 3NF.

13.   Katalóg dát.

14.   Transakcie.

15.   Systém log súborov.

16.   Rozvrh transakcií.

17.   Techniky konkurentnosti.

18.   Techniky obnovy.

19.  Bezpečnosť DBS.