Predmet Systémy virtuálnej reality


mapa budov pre zadanie 1 SVR na šk.r. 2015/2016

Okruhy otázok SVR na LS šk.r. 2015/2016

-->

Anaglyfické obrázky a anaglyph maker

AR plugin pre SketchUp a marker

manuál skriptovacieho jazyka RUBY

šablona prispevku pre študentský workshop v oblasti VR a PG (2015/16)


Blender 1 - Úvod a základy modelovania

Blender 2 - Materiály a textúrovanie

Blender 3 - Pokročilejšie modelovanie

Blender 4 - Animovanie

Blender 5 - Blender Game Engine


Uvodne infomácie SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 1. prednáška SVR šk.r. 2015/2016 a opis jazyka VRML

Slajdy 2. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 3. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 4. prednáška SVR šk.r. 2015/2016 a historicke farebne modely

Slajdy 5. prednáška SVR šk.r. 2015/2016 a doplnkový text

Slajdy 6. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 7. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 8. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 9. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

Slajdy 10. prednáška SVR šk.r. 2015/2016

* * *

Podkladové skriptá pre predmet SVR


fotografie a videa z cvičeni v labe VR april-maj 2011

fotografie z cvičenia o stereoskopii 14.04.2011


fotografie z cvičenia o stereoskopii 22.04.2010

fotografie z prednášky SVR 05.05.2010

fotografie z cvičenia o 3D tlačiarni 05.05.2010

fotografie z exkurzie na Lešti 28.04.2009 (400MB zip)

fotografie z exkurzie vo Zvolene 25.04.2013 (300MB zip)

Opticke klamy

...