Katedra počítačov a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita Košice

 

Valéria Novitzká

Marek Paralič

Branislav Sobota

 

Uvod do programovania a sietí

 

Košice

2007