Technická
dokumentácia
pre
počítačové
inžinierstvo

E-vyučovací
modul
Diplomová práca

Meno autora : Gabriel Kerekeš
Meno vedúceho DP : Ing. Stanislav Šuba
Meno konzultanta : Ing. Stanislav Šuba
Dátum vytvorenia : 30.3.2004
Názov katedry : KPI FEI TU
Technical
Documentation
for the
Computer
Engineering

E-learning
modulePraktické prílohy

Pokyny pre vypracovanie diplomovej práce

Pokyny pre vypracovanie DP

Pozrie

Sablony pre vypracovanie DP

Pozrie


Formuláre

Pokyny na vypracovanie dokumentácie programových prostriedkov

Pozrie

Pokyny na vyprac. dokumentácie techn. a integrovaných prostriedkov

Pozrie

Štruktúra príspevku na konferenciu ICETA

Stiahnu

Štruktúra príspevku na konferenciu ECI

Stiahnu