Návrh a výroba
programových
a
technických
prostriedkov
s
aspektom
kvality

E-vyučovací
modul

Diplomová práca
Meno autora DP : František Havaš
Meno vedúceho DP : Ing. Stanislav Šuba
Meno konzultanta : Ing. Stanislav Šuba
Dátum vytvorenia : 30.3.2003
Názov katedry : KPI FEI TU
Design
&
Production
of Software
& Hardware
from
Quality
Aspect

E-learning module