Teoretický popis

V tejto časti je popísaná problematika abstraktnej syntézy.

Aplikácia

Touto voľbou si môžte prakticky precvičiť danú problematiku, pričom podporuje tieto štyri režimy:

Hlavná stránka

Toto predstavuje odkaz na hlavnú stránku projektu syntézy a diagnostiky logických obvodov.