Diplomová práca
©2001
Autor : Stanislav Skurka
Zadávateľ : Doc. Ing. Ján Bača CSc.
Najlepšie viditeľné v IE 5.0 a vyššie, slabšie v NE 4.7
Odporúčané rozlíšenie 800×600 a vyššie