Rozpoznávanie udalostí: je jednou z dvoch všeobecných úloh, ktoré môžu vykonávať konečné automaty a im odpovedajúce sekvenčné logické obvody.
Bližšie o tejto problematike je popísané v nasledujúcej kapitole.