Regulárne výrazy : sú to formuly, ktoré operáciami , ., * spájajú regulárne udalosti. Prostredníctvom týchto formúl sa dajú nekonečné množiny slov vyjadriť formulami s konečným počtom prvkov.