Konečný automat : je to usporiadaná pätica:

Prívlastok „konečný“ automat sa používa vtedy, ak je jeho množina stavov konečná.