Príklady udalostí nad množinou symbolov X = {x, y}:

  1. {x, xyyx, xyyyx}

  2. {, xy, xyxy, xyxyxy, ...}, t.j. množina všetkých slov zostavených z dvojíc xy

  3. {x, xx, xxx, ..., xy, xyy, xyyy, ...}

  4. {xgx | g {x, y}*}, t.j. množina všetkých slov z X*, ktoré začínajú a končia symbolom x, vrátane slova xx

Udalosť z 1. príkladu zodpovedá konečnej množine (s 3 slovami), udalosti z ostatných príkladov sú nekonečné množiny.