Regulárna udalosť: pre ňu platí veta:

Udalosť E nad X je regulárna práve vtedy, ak existuje automat M = (X, S, Y, , ), ktorý z počiatočného stavu S0S rozpoznáva udalosť E niektorým svojím výstupom WY.