Tabuľka prechodov konečného automatu : spolu s tabuľkou výstupov tvoria jednu z možností reprezentácie konečného automatu.

Tabuľka je rovnaká pre obidva typy automatov, ale pre automat typu Moore sa najčastejšie používa spoločná tabuľka prechodov a výstupov.

X(t) je vstupný stav automatu v takte t
S(t) je vnútorný stav automatu v takte t
S(t+1) je vnútorný stav automatu v takte t+1
Y(t) je výstupný stav automatu v takte t