Tabuľka výstupov konečného automatu : spolu s tabuľkou prechodov tvoria jednu z možností reprezentácie konečného automatu.

Tabuľka je pre automat typu Mealy. Automat typu Moore má len jeden stĺpec, pretože každému stavu sa priradí nejaký výstup bez ohľadu na vstup, čo vyplýva z výstupnej funkcie automatu Moore. Preto sa pridáva ako ďalší stĺpec ku tabuľke prechodov.

X(t) je vstupný stav automatu v takte t
S(t) je vnútorný stav automatu v takte t
S(t+1) je vnútorný stav automatu v takte t+1
Y(t) je výstupný stav automatu v takte t