Príklad derivácie:

Nech E = {I0I, II0I, I00I0, IIIII} je udalosť nad X = {0, I} a nech slovo e = II. Potom:

a podobne aj

V posledných dvoch prípadoch sa derivácia udalosti E rovná prázdnemu slovu alebo prázdnej udalosti.